När det gäller el och arbeten som rör installationer och annat är det mycket man inte får göra själv, främst av säkerhetsskäl. Har man rätt kunskaper finns det dock några saker man faktiskt får göra på egen hand, utan att behöva anlita en auktoriserad elektriker, så som att byta ut vissa strömbrytare och eluttag. För mer avancerade saker ska man dock alltid anlita en hantverkare, och i dom fall man känner sig osäker är det också bättre att överlåta arbetet till ett proffs.

Byten och reparationer på egen hand
Har man kunskaper om hur man på ett säkert och korrekt sätt bör bära sig åt finns det en del elarbeten man kan göra utan att varken anlita eller kontakta en elektriker. Observera dock att det endast är enklare åtgärder som inte innebär någon större risk. Känner man sig minsta lilla osäker ska man alltid överlåta arbetet till någon som kan sin sak.

Exempel på elarbeten du får göra själv:

  • Byta ut glödlampor
  • Reparera/byta ut trasiga delar av skarv- och apparatsladdar
  • Byta lamphållare
  • Byta ut befintligt vägguttag och strömbrytare, dock högst 16 A

Avancerade elarbeten
Vad gäller förändringar och reparationer i fasta installationer ska man inte under några omständigheter göra det på egen hand. Man får aldrig genomföra elarbeten i badrum och man får heller inte installera golvvärme. Detta är arbeten som ska utföras av en auktoriserad elektriker eftersom det medför vissa risker. Även att lägga kabel i mark och att byta ut ett ojordat uttag mot ett jordat är sådant som ska utföras av en fackman.

Att tänka på

Vid hantering av el och olika typer av installationer kan förödande konsekvenser vara ett faktum. Brand kan uppstå som följd av ett slarvigt utfört arbete, och att hantera el kan dessutom vara direkt livsfarligt om man inte gör på rätt sätt. Om man behöver anlita en elektriker för att få elarbeten utförda ska man alltid se till att det tänkta elektriker-företaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Är man osäker på vad man får och inte får göra själv när det kommer till el ska man aldrig ta några onödiga risker. Dom flesta vet att man får byta ut glödlampor, säkringar och andra enklare åtgärder på egen hand men handlar det om andra saker är det bättre att ta hjälp av en elektriker. Med ett säkert utfört jobb kan man sova gott om nätterna, och utan risk för att stora och dessutom väldigt farliga skador kan uppkomma.