Du kanske har hört talas om att man behöver gå i personlig borgen för sitt företag när man lånar hos banken. Som nytt företag kan banken kräva borgen för allt från kreditkort till checkkrediter. Det händer däremot att etablerade företag behöver en personlig borgensman. Här går vi igenom några vanliga och ovanliga tillfällen där borgen kan krävas.

Factoring

Om du anlitar ett finansbolag för att belåna företagets fakturor kan de komma att kräva en personlig borgen. Beroende på hur hög kreditlimit du begär för belåningen och hur företagets ekonomi ser ut kan kravet uppkomma. Givet att du vill belåna högre belopp som factoring än företaget klarar vid kreditförlust kan du räkna med ett borgensåtagande.

Fakturaköp

Om du istället för factoring väljer att sälja fakturor där du även säljer hela kreditrisken kommer du troligen inte behöva gå i borgen. Anledningen är att du inte blir betalningsskyldig vid en kreditförlust. Om du driver ett litet företag som växer kraftigt och vill sälja fakturor för riktigt stora belopp kan borgen fortfarande vara ett krav.

Varför kan borgensåtagande vara ett krav?

När du säljer fakturor går företaget i god för att dessa fakturor är äkta och att tjänsterna som factoring och sälja fakturor du fakturerar för att genomförda på ett korrekt sätt. Företag som finansbolag har pengar som varulager och sånt drar alltid till sig bedragare och risk för lurendrejeri. Därmed kan man behöva borga privat för att sälja fakturor. Då minskar risken att finansbolaget hamnar i kläm om något är oklart kring betalningen och tjänsten som ska ha utförts.

Företagslån

I vissa lägen är det inte klokt att satsa på vare sig factoring eller fakturaköp. Då kan ett företagslån vara en bra finansiering att välja. Om ditt företag lånar stora belopp från en bank eller ett kreditinstitut kan du räkna med ett borgenskrav mot ägarna.

Leasing

Det är mer regel än undantag att man vill ha personlig borgen för leasingavtal. Framför allt för små företag som leasar en eller ett par bilar. Skulle företaget ha en hel flotta med bilar blir situationen en annan och borgen behöver då inte vara aktuellt.

Försäljning av företag

Den som säljer ett företag får ofta skriva under konkurrensklausul eller liknande i avtalet. I de fallen brukar säljande ägare få gå i personlig borgen för att avtalet efterföljs. Om det inte finns något företag kvar efter försäljningen som kan garantera avtalet kommer ägarna behöva göra det istället.