När du utför en fuktbesiktning undersöker en besiktningsman med expertis inom fukt och fuktskador din bostad. I vissa fall använder sig besiktningsmannen av en fuktmätare vid undersökningen, vilket kan mäta exakta uppgifter gällande fuktighetsnivåerna. De kan mäta både luftfuktighet och så kallad luftkvot, vilket innebär att man mäter fuktigheten inuti ett material. Utifrån denna information bedömer besiktningsmannen om du har en befintlig fuktskada eller inte. Om du flyttat in i ett lite äldre hus eller har bott i samma hus under många år kan en fuktbesiktning ge lite ro för själen då det kan försäkra dig om att allt står rätt till. Om en fuktskada upptäcks kan du dessutom få råd gällande vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. 

Okulär kontroll efter fuktskador 

Om du genomför en okulär kontroll undersöker besiktningsmannen din bostad och letar efter tecken på potentiella fuktskador. Dessa tecken kan exempelvis handla om att krypgrunden inte ser ut som den ska eller att vitmögel upptäcks i husets trossbotten. Självklart kan du göra detta själv, men som okunnig inom ämnet är det svårt att veta vad man ska hålla utkik efter. En professionell besiktningsman inom branschen vet hur arbetet fungerar och vilka varningstecken man bör hålla utkik efter. Efter genomförd besiktning får du som husägare förslag på vidare åtgärder beroende på vilket resultat besiktningen gett. Om en fuktskada upptäcks och åtgärdas, kom ihåg att gå till botten om vad som orsakat fuktskadan, för att kunna förebygga fuktskador i framtiden.