Hur uppstår avloppsläckage? 

Det kan vara svårt att se att en avloppsläcka i tid. Det beror på att VVS konstruktionen är lite mer komplicerad. Avloppsrör och avloppsystem har ingen mätare där man kan se något slags tryckfall som skulle kunna orsaka tryckfall. Exempel på system där man kan hitta fel enklare är värmesystem och varm- och kallvattenledningar där tryckfallen kan synas mer tydligt. Ibland spelar det ingen roll vilket system det är, många gånger kan det upptäckas redan när skadan är skedd. Orsakerna till ett läckage kommer ofta ursprungligen från sprickor i ledningen på grund av torka eller förskjutningar där röret har skjutis ifrån skarven. 

 

Det är vanligt att man får läckage på avlopp. Som sagt kan det vara torrspickor eller förkjutningar i rören som är orsaken. Det kan även vara olika material som kombinerats när rörbyten har utförts. Olika material bör inte kombineras om man inte säkerhetställer att verkligen kommer fungera och att det inte finns risk att det kommer skapa läckage.

Rensa rör - Förhindra läckage

Hur lagar man avloppsläckage? 

Det vanligaste sättet att hitta läckage på avloppsrör görs genom en inspektion på själva röret och dess ledning. Man använder sig av filmteknik och gör en granskande analys. Det är en metod som garanterat kommer göra så att tydliga skador upptäcks. Dock kan man inte förutse kommande skador med den metoden, läckage kan nämligen finnas där utan att man ser det med sina ögon. 

 

En till metod som används för att upptäcka skador och reperera rören på avlopp är metoden relining. En relining fungerar som ett tätande material, det appliceras inuti avloppsrören och ska täckas till max. Detta betyder att man inte behöver ta bort eller flytta rören och gör hela proceduren enklare. Det är dock inte alltid felfritt att göra relining, ibland kan det vara ganska svårt att få tätningsmaterialet att täcka exakt överallt, till exempel vid grenrör eller någon annan slags anslutning. 

 

Anlita VVS företag 

Även om vissa känner sig duktiga på att fixa problem och skador i sina hem och hushåll är det inte alla gånger en bra idé.Tänk på att hitta en bra VVS firma för att få en trygg och säker hjälp med ditt trasiga avloppssystem/läckage. De kan analysera och göra en bedömning om vilken metod som lämpar sig bäst för just dina avloppsrör. Dem har väl utvecklade tekniker för att laga alla typer av  läckage, oavsett om det är stort eller litet. Ibland kan även luktproblem framkomma från avloppsläckage och sprida sig långt ifrån själva källan där läckaget kommer ifrån. VVS firmor lokaliserar först läckaget och hjälper även till att få bort lukten till alla ställen den har spridit sig.