Visst, hemstädning kanske inte är det roligaste man kan göra. Dock finns det saker som pekar på att det faktiskt är ganska nyttigt för oss. En del forskare tror att vi har ett starkt behov av att städa – ett behov som är inpräntat sedan lång, lång tid tillbaka. För en mycket lång tid sedan behövde människan se sig över axeln för att undvika faror, och konstant göra sig medveten om sin omgivning.

Idag, och i det samhälle vi lever, har vi normalt inga befogade rädslor av att bli attackerade av ett djur i hemmet. Däremot tror många forskare att behovet av hemstädning stockhholm och att sondera sin omgivning konstant finns kvar, och att stök hämmar vår förmåga att göra just det. Ett organiserat hem är en nyckel till ett mer stressfritt liv.

Detta av flera skäl.

Därför mår vi bättre efter att vi röjer

  • Stök gör att vi går på högvarv. Som nämnt i inledningen har människan ett behov av att sondera terrängen. Stök gör det här betydligt svårare än om ens hemstädning sköts om ordentligt. Våra sinnen får gå på högvarv, vilket i det här fallet varken är viktigt eller nödvändigt.
  • Leder bort uppmärksamheten. Stök har en förmåga att leda bort vår uppmärksamhet från det vi egentligen ska göra. Det kan till exempel handla om att laga mat eller pyssla, men det kan också göra en film eller skiva lite mindre njutningsfull.
  • Svårare att slappna av. Den som inte sköter sin hemstädning kommer troligtvis ha svårare att slappna av än någon som gör det.
  • Du har hela tiden en uppgift. Tar man inte tag i sin hemstädning, får man en känsla av att man aldrig riktigt är klar. Hjärnan skickar signaler om att vi har ett jobb att göra.
  • Mycket stök ger ovisshet. Om man har mycket stök i hemmet kan det ge en känsla av ovisshet – att man inte riktigt vet vad som krävs för att få undan allting.
  • Känsla av tillfredställelse infinner sig efter röjning. När det är stökigt är det lätt att få känslor som liknar skuld. Kanske tänker man att jag borde vara mer organiserad, och när ett oväntat besök sker, kan det till och med kännas lite pinsamt.
  • Hämmar kreativitet. Om man inte sköter sin hemstädning finns en risk att ens kreativitet och produktivitet hämmas något. Organiserade och öppna ytor ger oss utrymme att lösa problem och att överlägga saker på djupet.