När ni sitter hos en begravningsbyrå kommer frågorna vara många och det är inte alltid som svaren kommer naturligt och på en gång. Självklart vill ni att er avlidne anhörige ska få ett värdigt farväl men frågan är vad det innebär för just er. Här går vi igenom några av de vanligaste sakerna man behöver fundera på under mötet med er begravningsbyrå.

Begravning i kyrka

Var den bortgångne medlem i Svenska kyrkan eller i någon frikyrka är det ganska troligt att ni vill ha begravningen i den församlingen hen tillhörde. Det kan också finnas någon annan församling som är mer lämplig för begravningen och då kan er begravningsbyrå bistå med kontakter och transport av den som ska begravas.

Borgerlig ceremoni

Om den avlidne däremot hade trätt ur Svenska kyrkan och var uttalat ateist kan det vara mer rätt att ha en borgerlig begravningsceremoni. Begravningen som helhet kan då se annorlunda ut och behöver inte följa den kristna ritens ramverk. Här kan er begravningsbyrå komma med råd och tips om vad som är brukligt och som brukar uppskattas av människor som vill påbörja sorgearbetet och säga adjö.

Kista

Om ni vill ha en kista är det bra att fundera både på stil och budget. En kista kan kosta allt från några tusenlappar upp till hur mycket som helst om man efterfrågar något extravagant och unikt. En av de vanligaste frågorna en begravningsbyrå hjälper till med är att tillhandahålla kista och guida genom olika val. Vad tydliga med vilken prisnivå ni mäktar med och vad ni förväntar er så blir processen enklare och slutresultatet oftast bra.

Urna

Skulle ni föredra en urna är det något ni behöver säga till om i samband med val av kista. Ni väljer därmed ingen kista utan en kremering och placering i urna. Urnor finns också det i olika utförande men här är prisbilden av naturliga skäl lägre.

Minneslund

En del människor är tydliga med att de inte vill vila i en grav utan vill spridas för vinden. Det enklaste sättet är då att be om att få sprida askan över minneslunden på en kyrkogård. Här samlas sen många människor för att minnas alla möjliga nära och kära. En vacker plats där man får förenas med naturen och andra människor på ett lite annat sätt.

Egen grav och gravsten

Vill ni att den avlidne ska få vila i en egen grav kan ni be om det och kommer då att få en utvald gravplats på kyrkogården att besöka en bra begravningsbyrå Göteborg. Ni kommer då också att behöva köpa en gravsten vilket ni får hjälp av er begravningsbyrå att göra.

Familjegrav

Några har familjegravar där de vill att man ska få vila och isåfall kan askan transporteras till den kyrkogården där graven finns och sänkas ned där istället. Det kan också vara så att ni vill upprätta en familjegrav vilket är bra att berätta i samband med val av kista och annat kring begravningen.

Det kommer troligen kosta lite mer pengar eftersom det kräver en större gravplats och en större gravsten. Samtidigt är det något vackert som man kan förstå att många väljer.