Guida istället för att sälja

Om du exempelvis redan är kund hos ett företag kanske de inte ska sälja något till dig utan lära dig hur du använder en tjänst – utan att för den sakens skull ringa till en kundtjänst. Om färre samtal går till kundtjänst och fler kunder samtidigt är nöjda och lär sig använda era system eller webbverktyg, då har ni anlitat en webbyrå med en riktigt vass UX-skribent.

Read More →

När kreditbolag marknadsför fördelarna med att sälja fakturor framställs det som extremt smidigt, billigt och fördelaktigt för likviditeten. Dessutom nämns ibland fördelen med att man slipper kreditrisken. Tjänsten har tydliga fördelar men passar inte alla företag. Därmed finns det tillfällen då du inte bör sälja fakturor.

  • Du har ett återkommande likviditetsproblem varje månad

När fakturorna ska betalas saknas i regel ca 10 000 kr. Det betyder inte att det går dåligt för företaget men att kassaflödet är ojämnt. Under varje månad faktureras det för 100 000 kr.

För att få likvida medel kan det vara lockande att sälja alla fakturor. Om kostnaden är 3 % per faktura kommer detta bli 3000 kr per månad. Det betyder 36 000 kr per år. Detta för att få tillgång till 100 000 kr.

Lösning i detta fall är att välja ett kreditbolag där du själv väljer hur många fakturor som ska säljas varje månad. Räcker det med att sälja fakturor för 20 000 kr innebär detta bara en kostnad på 600 kr per månad och 7200 kr per år.

Men jämför detta mot att teckna ett företagslån. Pengar som sitter på ett konto som enbart används i nödfall. Om lånet tecknas på 50 000 kr och räntan är 5% skulle det på ett år kosta 2500 kr.

Att sälja fakturor är ett enkelt sätt att snabbt få förbättrad likviditet men är det ett återkommande problem kan alltså ett lån lika gärna tecknas.

  • Se upp med fasta avgifter på små fakturabelopp

Säljer du generellt för små belopp? Kanske har du en hobbybutik eller en leksaksbutik och har en genomsnittsorder på 200 kr. I detta fall kan det bli riktigt dyrt att sälja fakturor. I alla fall om du väljer ett kreditbolag som har en administrationsavgift per att sälja fakturor.

Ett exempel är ett stort kreditbolag som anger att kostnaden per faktura är 50 kr + ett par procent av fakturerat belopp. Att skicka en faktura för 200 kr och sedan sälja denna för en avgift på över 50 kr är inte hållbart.

Lösning här är att söka efter ett kreditbolag som inte har någon fast avgift. Det kan mycket väl vara bättre att söka efter ett bolag som har en högre procent i avgift än att välja ett bolag med fast avgift och låg procentuell avgift.

  • Du vill ha all kontakt med kunden

När du väljer att sälja fakturor väljer du även att ge över kundkontakten till kreditbolaget. Det är de som står som avsändare på fakturan och har kundkontakten om kunden har frågor. För företag som bygger sin verksamhet på personliga möten och flexibla lösningar kan detta ställa till problem. Det kan från kundens sida upplevas opersonligt och krångligt att ha kontakt med kreditbolaget om betalningstiden behöver förlängas eller om beloppet behöver justeras.

Som med alla finansiella tjänster kan fakturaförsäljning vara extremt smidigt och förenkla företagandet avsevärt. Men det innebär en kostnad och har vissa saker man som kund bör vara uppmärksam på. Främst är tjänsten för dig som vill förbättra kassaflödet till en jämnare nivå.

Read More → När ska du INTE sälja fakturor

Likviditet är en måttstock på ett företags betalningsförmåga. För de allra flesta företag kommer den vid något tillfälle vara ganska låg – och sedan vara lite högre igen. Likviditet kan beskrivas som skillnaden mellan pengar som går in, och pengar som går ut. Detta medan resultat visar på skillnaden mellan inkomster och kostnader i en verksamhet.

Det finns mycket man kan göra för att öka likviditeten. Ett exempel på det är att sälja fakturor. Sälja fakturor kan göras med eller utan regress, där det sistnämnda innebär att den parten som köper fakturan också tar på sig kreditrisken. Andra saker man kan göra är att hålla god koll på preliminärskatten, och förlänga leverantörskrediter.

Likviditeten är ett mått ett företags betalningsförmåga, som nämnt i inledningen. Mer precist är det ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan. Det är givetvis avgörande för ett företags framgång och överlevnad att man har tillräckligt med resurser för att klara av sina betalningar. Man tittar på likviditeten när man bedömer om ett företag verkar kapabelt att betala räkningar och andra utgifter.

Inventarier och andra tillgångar, som inte är direkt tillgängliga räknas inte hit. Ett företag kan sälja sina inventarier för att öka sina likvida tillgångar. Det är de pengar som finns på företagets olika konton samt i form av kontanter. Andra tillgångar som inte räknas som likvida är obligationer och aktier.

En god likviditet kan innebära många fördelar. Därför väljer många företag att sälja fakturor eller leasa inventarier i olika faser, till exempel när man ska expandera och behöver göra stora investeringar. Genom att sälja fakturor får man betalt direkt av parten som köper det och ökar således likviditeten – till bekostnad av den avgift som den köpande parten tar ut för arbetet som det innebär för dem. Att sälja fakturor utan regress är mer kostsamt, eftersom det innebär att den köpande parten även tar på sig kreditrisken. Dock innebär det också att man inte behöver oroa sig för att köpa tillbaka fakturan igen sedan – något som minskar likviditeten.

Ett företag förväntas hålla en likviditet som inte är så hög att den bromsar avkastningen, men tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna bedrivas utan problem. Med en hög likviditet finns en trygghet – man klarar av sina åtaganden och sina betalningar. Vidare fungerar det som en tryggande buffert om något oväntat skulle hända. En alltför hög likviditet kan dock innebära att pengarna inte förvaltas på bästa sätt.

Read More → Vet mer om likviditet – Sälja fakturor