Att skotta taket är nödvändigt för dig som äger en fastighet där stora mängder snö lägger sig på taket. Delvis kan det vara behövligt att skotta taket av säkerhetsskäl, för att ditt tak inte ska överbelastas av snö. Det kan även handla om säkerheten för de som vistas nere på marken intill din fastighet. Om det finns en risk för att stora mängder snö faller ner på marken intill huset finns det en potentiell risk för att personer skadas. 

Att tänka på vid skottning av tak 

När du ska skotta ditt tak utan takläggare är det många säkerhetsrisker du behöver ta hänsyn till. Självklart innebär det en del risker bara att vistas på taket, eftersom det finns fallrisk. På vintern kan det vara extra farligt eftersom taket ofta är blött, isigt eller fullt av snö. Därmed är halkrisken hög och bör tas på största möjliga allvar. Det är viktigt att du tar det försiktigt och inte tar onödiga risker som kan leda till farliga skador. Det är många saker som är bra att ha i åtanke och det är bra om du kan planera din takskottning för att få bästa möjliga resultat. Checka in tipsen nedan för hur du utför din takskottning på ett säkert sätt.  

  1. Skotta inte taket ensam. Det är alltid bra att ha en kompis eller familjemedlem nere på marknivå som kan hålla koll. Personen kan eventuellt assistera dig under skottningen samt assistera om en olycka inträffar, exempelvis med att larma vid fallolycka.
  1. Använd bra vinterskor med bra mönster. Du vill ha bra fäste på taket och minimera risken för att halka och göra dig illa, använd därför rejäla vinterskor med bra fäste.
  1. Använd relevant skyddsutrustning, primärt en fallskyddssele. På så sätt är du skyddad om du halkar eller tappar balansen.
  1. Kontrollera att stegen du använder dig av för att gå upp och ner från taket är typkontrollerad och säker att använda.
  1. Kontrollera att glidskyddet på stegen är fräscht och funktionellt. Om det är slitet bör det bytas ut innan du använder stegen.
  1. Säkra stegen innan du klättrar upp på den. Se till att den är förankrad för att inte riskera att den välter när du utför arbetet. Som en extra säkerhetsåtgärd kan du ta hjälp av din assistent nere på marken när du klättrar upp och ner från taket.
  1. Skotta uppifrån och ner. När du väl börjar skotta kan snö och is börja falla ner. Genom att börja uppifrån och arbeta digner slipper du få snö och is över dig.
  1. Skotta försiktigt så din snöskyffel inte skadar taket.
  1. Fördela skottningen jämnt, för att taket och takläggningen  inte ska bli snedbelastat.
  1. Se till att marken är fri nedanför taket, för att ingen ska riskera att skadas när du skottar ner snö och is.